Test Belbina on-line

Każdy uczestnik szkolenia, na 14 dni przed jego rozpoczęciem, wypełnia test ról zespołowych Belbina. Realizacja testu odbywa się poprzez platformę internetową e-interplace, którą oddajemy do Państwa użytku w ramach przygotowanego projektu szkoleniowego.
Wypełniający test otrzymuje indywidualny login i hasło do platformy internetowej, a wypełnienie testu zajmuje maksymalnie 15 minut.
Każdy uczestnik szkolenia wypełnia test samooceny oraz zwraca się do wybranych przez siebie współpracowników o dokonanie oceny (możliwa jest realizacja testu wyłącznie z opcją samooceny).

Na bazie wypełnionego testu generujemy dla każdego uczestnika indywidualny raport, na który składają się następujące informacje:

1. Raport z samooceny ról zespołowych
Uczestnik szkolenia uzyskuje informację o preferowanych i zalecanych rolach zespołowych, które bezpośrednio wpływają na jego efektywność i zadowolenie z wykonywanych zadań.

2. Raport z oceny obserwatorów
Uczestnik szkolenia uzyskuje informację w jakich rolach jest widziany przez swoich współpracowników. Raport z oceny obserwatorów jest zestawiony z raportem z samooceny i stwarza możliwość przeprowadzenia wnikliwej analizy spójności samooceny z oceną współpracowników.

3. Opis stylu funkcjonowania uczestnika szkolenia w zespole

4.Silne i słabe strony uczestnika szkolenia w kontekście pracy zespołowej.
Na życzenie klienta jesteśmy w stanie przygotować dodatkowo raport porównujący współpracę wytypowanych członków zespołu na bazie wypełnionych przez nich raportów z samooceny.

Raporty w wersji elektronicznej otrzymują wytypowani przez klienta adresaci (zawsze: uczestnik szkolenia, opcjonalnie: przełożony, struktury rozwoju kadr w organizacji etc.).

Realizacja testu Belbina pozwala każdemu uczestnikowi zrozumieć własną tożsamość zespołową, by w efekcie sprawniej funkcjonować w zespole.

Każdy uczestnik szkolenia zapoznaje się z własnym raportem przed przyjazdem na szkolenie, a w trakcie dwudniowego warsztatu rozwija preferowane przez siebie role zespołowe.

Program szkolenia znajdą Państwo w zakładce: SZKOLENIE.