Szkolenie

Zarządzanie zespołem w oparciu o teorię ról zespołowych Belbina.

 

Założenia
Prezentowany projekt szkoleniowy jest kompleksowym i zintegrowanym działaniem nastawionym na optymalizację procesów zespołowych w organizacji.
Projekt kierujemy do członków zespołów zainteresowanych zwiększeniem własnego potencjału w pracy zespołowej oraz do menedżerów zainteresowanych poprawą jakości pracy podległych im zespołów.
Siła koncepcji Belbina polega przede wszystkim na założeniu, że nie ma pożądanych i niepożądanych ról zespołowych. Nie ma właściwych i błędnych zachowań w zespole, a praca zespołu i zarządzanie zespołem powinno skupić się na optymalizowaniu budujących działań.

Realizacja
Każdy uczestnik szkolenia, najpóźniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem, wypełnia na platformie internetowej test ról zespołowych Belbina. Po wypełnieniu testu otrzymuje w wersji elektronicznej indywidualny raport, który będzie stanowił podstawę jego pracy w trakcie szkolenia.
Procedura realizacji testu została szczegółowo opisana w zakładce TEST BELBINA ON LINE.
Po zrealizowaniu testów i otrzymaniu raportów uczestnicy biorą udział w dwudniowym (16 godzin lekcyjnych) szkoleniu.

W związku z licencjonowanym charakterem szkolenia realizujemy projekt w jednym z dwóch wariantów:
1. dla grupy liczącej maksymalnie 8 osób z udziałem jednego akredytowanego trenera,
2. dla grupy liczącej maksymalnie 16 osób z udziałem dwóch akredytowanych trenerów.

W trakcie szkolenia pracujemy na dwóch licencjonowanych grach: Contribute i Cooperate, które stanowią bazę do analizy i dalszego rozwoju zdiagnozowanych w teście ról zespołowych.

 

Program szkolenia

Szczegółową ofertę programową przedstawi Państwu na życzenie Pan Szymon Borucki, Tel. 58.550.45.09

[email protected]